ODBIÓR ŚMIECI W GRUDNIU

Zmieszane - 2,16,30     Ulegające biodegradacji - 9,23      Segregowane - 19

Teatr Kazimierza Napiórkowskiego "Nadnarwianka" działający przy Domu Kultury w Różanie w latach 50-60.