MAJ - harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Metale i tworzywa - 7, Zmieszane, Bio. - 11,25