ODBIÓR ŚMIECI W CZERWCU

ZMIESZANE Różan - 1,12,15,26,29 Sołectwa - 5,8,19,22    BIO Różan - 12,25 Sołectwa - 2,4,16,18,30 PAPIER Różan - 9 Sołectwa - 16,23
SZKŁO Różan - 4 Sołectwa - 18,25  TWORZYWA Różan - 3,10  Sołectwa - 17,24

Kupię dom, duże siedlisko – tylko przy linii brzegowej rzeki Narew. Tel. 603 535 535.

Przekazanie książek

25 października br. przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Różańskiej - Jarosław Zygmunt i Janusz Świderski, przekazali na ręce dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie - Danuty Szydlik, 31 pozycji ze swojego księgozbioru. Zbiór pozycji literackich dotyczył tematyki wojennej, ale nie tylko. Część pozycji stowarzyszenie pozyskało w podziękowaniu za współpracę przy zbieraniu materiałów do książek Tomasza Stężały, który w swojej powieści historycznej opisał wydarzenia w Różanie z 1939 i 1941 roku. Pozostałe egzemplarze zostały podarowane stowarzyszeniu przez wydawnictwo historyczne Erica, które wielokrotnie gościło na corocznym Pikniku Militarnym. Dwa albumy pn. Mazowieckie Aleje otrzymano w ramach współpracy od Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mariana Krupińskiego. Mamy nadzieję, że to dopiero początek współpracy dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny – skomentował podczas spotkania prezes stowarzyszenia Jarosław Zygmunt.