ODBIÓR ŚMIECI W LUTYM

ZMIESZANE Różan - 7,21,10,24 Sołectwa - 3,17,14,28    BIO Różan - 6,20 Sołectwa - 11,25,13,27
PAPIER Różan - 11 Sołectwa - 25,18  SZKŁO Różan - 13 Sołectwa - 20,27  TWORZYWA Różan - 5,12  Sołectwa - 26,19

Przekazanie książek

25 października br. przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Różańskiej - Jarosław Zygmunt i Janusz Świderski, przekazali na ręce dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie - Danuty Szydlik, 31 pozycji ze swojego księgozbioru. Zbiór pozycji literackich dotyczył tematyki wojennej, ale nie tylko. Część pozycji stowarzyszenie pozyskało w podziękowaniu za współpracę przy zbieraniu materiałów do książek Tomasza Stężały, który w swojej powieści historycznej opisał wydarzenia w Różanie z 1939 i 1941 roku. Pozostałe egzemplarze zostały podarowane stowarzyszeniu przez wydawnictwo historyczne Erica, które wielokrotnie gościło na corocznym Pikniku Militarnym. Dwa albumy pn. Mazowieckie Aleje otrzymano w ramach współpracy od Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mariana Krupińskiego. Mamy nadzieję, że to dopiero początek współpracy dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny – skomentował podczas spotkania prezes stowarzyszenia Jarosław Zygmunt.