ODBIÓR ŚMIECI W MAJU

Zmieszane - 6,20     Ulegające biodegradacji - 13,27      Segregowane - 23